Uvodna reč…

Javno preduzeće za komunalne usluge “Vodovod” Majdanpek osnovano je radi obavljanja komunalnih delatnosti (snabdevanje vodom za piće, odvođenje otpadnih voda, upravljanje komunalnim otpadom, upravljanje grobljima i pogrebnim uslugama), kao delatnosti od opšteg interesa, a u cilju urednog zadovoljavanja potreba krajnjih korisnika usluga.

Opšte karakteristike vodovoda Majdanpek

Sistem vodosnabdevanja naselja Majdanpek izveden je u dve faze:

Stari sistem sa izvorištima u slivu Malog Peka

Godine 1959. izgrađen je sistem vodosnabdevanja, kapaciteta 22 l/s, koji selektivno zahvata vodu iz dva izvora, Baščau i Štamet, kao i iz akumulacije Veliki Zaton koji vodu dopremaju cevovodima do postrojenja za tretman vode za piće. Odatle se voda doprema do potrošača PVC cevovodom, prečnika DN 200 mm, dužine 1320 metara do razvodnog okna u gradu, odakle se snabdeva deo potrošača prve visinske zone.

Novi sistem sa akumulacije na Velikom Peku

Godine 1972. izgrađen je sistem vodosnabdevanja, kapaciteta 64 l/s, koji zahvata vodu iz akumulacije na Velikom Peku, na profilu Pustinjac. Ovim sistemom snabdeva se naselje Debeli Lug kao i Majdanpek preko više rezervoara.