• Šifra i naziv delatnosti

3600 – Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

  • Matični broj

21062383

  • PIB

108767696

  • Brojevi računa u bankama
205-0000000214779-25 Komercijalna banka
200-2963720101957-92 Poštanska štedionica